Zwembad Landgraaf DBCM

Meer over Cordeel Geelen

Passie voor bouwen sinds 1893 Een bouwproject is vaak een complexe opgave. Voor financiering, ontwerp, planning, uitvoering en onderhoud is uiteenlopende expertise nodig. Cordeel Geelen B.V. is er helemaal op ingericht om u alle zorgen uit handen te nemen. Dat verzekert een optimale procesbeheersing, beheersing van risico's en minimale doorlooptijd.

Familiewaarden als basis

Tegenwoordig is Cordeel Geelen een modern bouwbedrijf met expertise in het hele spectrum van bouw, verbouwen en onderhoud van vastgoed. We combineren een lange bedrijfshistorie met een heldere visie op de toekomst. Innovatief in duurzaamheid en het ontwikkelen van totaaloplossingen voor eigentijdse bouwvraagstukken. Ouderwets als het gaat om het leveren van onberispelijke kwaliteit. De familiewaarden zijn nog altijd de basis: passie voor bouwen, betrokkenheid bij de klant en aandacht voor mens en omgeving.

Of we nu woningen bouwen, een hypermodern warehouse realiseren of een plafond vervangen. Waar het om gaat is niet wat we bouwen, maar voor wie we bouwen. Want Cordeel Geelen levert geen bouwconcepten, maar oplossingen op maat. Om te wonen, zorg te verlenen, onderwijs te verzorgen of uw bedrijf te laten groeien. Met projecten waar zowel wijzelf als onze klanten trots op zijn.

Cordeel Geelen bouwt woningen en utiliteitsgebouwen. Maar in de eerste plaats bouwen we aan relaties met onze klanten. We steken dan ook veel energie in het voortraject. We verdiepen ons niet alleen in contracten, maar vooral in wat u als opdrachtgever beweegt. Vervolgens zetten we onze ervaring en creativiteit in om optimale oplossingen te realiseren. Zowel tijdens de voorbereiding, uitvoering als in het eindresultaat en het onderhoud. 

Pand Geelen 1930

Cordeel Geelen B.V.

Bouwt nog elke dag voort op een lange traditie van vakmanschap. Het familiebedrijf werd opgericht in 1893 door Peter Jacobus Geelen. De constante aandacht voor duurzame kwaliteit bracht groei en steeds grootschaligere projecten. Van de ringovens en fabrieksschoorstenen van een eeuw geleden tot de showrooms, zorgcomplexen, warehouses, productiehallen, kantoorgebouwen en woningen van vandaag de dag.

Graag een stapje extra

Het fundament zijn onze mensen. Cordeel Geelen is altijd blijven investeren in ervaring en vakmanschap. Dat zorgt dat onze medewerkers graag een stapje extra zetten en trots zijn op hun werk. Van de directie tot de vaklieden op de bouwplaats: iedereen voelt zich even verantwoordelijk voor het resultaat. Onze projectmanagers en uitvoerders hebben de vakkundigheid en ervaring om zelf beslissingen te nemen. Zij zijn gedurende het hele project het aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Dat zorgt voor de flexibiliteit en slagvaardigheid om maatwerkprojecten keer op keer te realiseren binnen budget en planning.

Bij alles wat we doen, laten we ons inspireren door onze kernwaarden. Die vormen de standaard waaraan we ons handelen voortdurend toetsen.

  • Kwaliteit
  • Flexibiliteit
  • Betrouwbaarheid, transparantie & integriteit
  • Pro-actief, ontzorgen & meedenken
  • Duurzaamheid
  • Ketensamenwerking met alle stakeholders
  • Afspraak = afspraak
Supportbuilding BASF

Utiliteitsbouw

De beste oplossing is altijd maatwerk

Welke functie een gebouw ook heeft, Cordeel Geelen denkt mee over de beste oplossing om uw doelen te bereiken. Met projecten die bijdragen aan de bedrijfsprocessen van uw organisatie door de juiste afstemming van uitstraling, functionaliteit, duurzaamheid, bouwtijd en budget. Van een warehouse van 33.000 vierkante meter tot een winkelverbouwing. En van de renovatie van een ziekenhuis tot de nieuwbouw van een gloednieuw kantoor, schoolgebouw of sportcomplex.

Steeds opnieuw bewijzen we onze meerwaarde door de wensen van onze opdrachtgever te vertalen naar een gebouw waarin het prettig werken, winkelen, leren of verblijven is. Dat begint al tijdens het voortraject. Door een gedegen voorbereiding en pro-actief mee te denken over het gebouw en de uitvoering. Zo besparen onze opdrachtgevers begeleidingskosten en slagen we er keer op keer in om binnen budget en planning te werken en tegelijk rekening te houden met uw bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door de oplevertijd zo kort mogelijk te houden, of een verbouwing mogelijk te maken terwijl het proces van de klant doorgang vindt.

Urban villa's

Woningbouw

Woningen die net zo uniek zijn als hun bewoners

Cordeel Geelen bouwt appartementen, grondgebonden woningen en zorgwoningen in kleine en grote projecten. Dat doen we onder andere voor woningcorporaties, projectontwikkelaars en overige vastgoedeigenaren. Ook in bestaande bouw realiseren we toegevoegde waarde met verbouwingen en restauraties. Of het nu gaat om een aanbouw of een complete renovatie van een monumentaal pand.

Zoveel mensen, zoveel woonwensen. Niets is immers zo persoonlijk als wonen. De projecten van Cordeel Geelen zijn al net zo uniek. Op maat afgestemd op de wensen van de klant en uitgevoerd in nauw overleg met de verschillende betrokken partijen. De gedrevenheid van onze mensen en de directe communicatie tussen alle samenwerkende partijen zorgt voor een voortvarende uitvoering. Directie, bedrijfsbureau, uitvoerders en vaklieden werken als één team samen om elk project op te leveren volgens de hoogste kwaliteitseisen en met maximale budget- en planningszekerheid.

Zwemcentrum Langraaf interieur

Design, Build, Construct & Maintain

Maak complexe bouwprojecten overzichtelijk

Een bouwproject is vaak een complexe opgave. Voor ontwerp, planning, uitvoering en onderhoud is uiteenlopende expertise nodig. Cordeel Geelen B.V. is er helemaal op ingericht om u alle zorgen uit handen te nemen. Dat verzekert een optimale procesbeheersing, beheersing van risico's en minimale doorlooptijd.

Met Design, Build, Construct & Maintain kiest u voor een totaaloplossing. Met een integrale aanpak van alle facetten van uw bouwvraagstuk: het ontwerp, het vergunningentraject, de engineering,  de uitvoering en eventueel het onderhoud. Cordeel Geelen B.V. waarborgt een optimale coördinatie van alle disciplines. Zo houdt u volledig grip op de kosten, planning en kwaliteit.

Van der Valk aangepast formaat

Duurzaam bouwen

Bouwpartner in duurzame projecten

Cordeel Geelen bouwt niet alleen voor vandaag of morgen maar voor de toekomst. Bij alles wat we doen, kijken we naar de effecten op de lange termijn. Van de relaties met opdrachtgevers en medewerkers tot de kwaliteit van de gebruikte materialen en het bewust omgaan met afvalstromen. Niet voor niets is Cordeel Geelen bouwpartner in toonaangevende groene projecten waarbij de nieuwste energiebesparende technieken en cradle 2 cradle-processen worden toegepast.

Verder kijken dan het laatste project

Duurzaamheid betekent ook: verder kijken dan de oplevering van het laatste project. Door te investeren in het behouden en doorgeven van kennis en ervaring in het bedrijf. Maar ook door toegevoegde waarde te bieden in nazorg en onderhoud. En door projecten te realiseren die niet alleen voldoen aan de eisen, maar de verwachtingen overtreffen. Zo gaan we langdurige partnerschappen aan met opdrachtgevers, medewerkers en co-makers. 

Meer dan certificaten

Cordeel Geelen  voldoet aan de eisen voor de toonaangevende certificeringen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid, zoals Breeam, ISO9001, ISO14001, VCA en FSC®. Maar onze zorg voor mens en omgeving gaat verder dan het voeren van keurmerken. Cordeel Geelen is in samenwerking met onze partners altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze processen te verbeteren en duurzamer te bouwen.